dip coating coater optical smoke density electronics development

Příklady realizovaných projektů


Řídící systém tažičky optických vláken
Řídící systém sklářského soustruhu pro výrobu preforem pro optická vlákna metodou MCVD
Řídící systém plynové skříně pro výrobu preforem metodou MCVD
Rekonstrukce řídícího systému pro kónický kalorimetr
Zařízení pro měření malých optických signálů synchronní detekcí
Laserový měřič průměru a polohy optického vlákna při tažení
Pikoampérmetr pro testy v korozivních prostředích
Moduly pro připojení radiostanic do systému pro nahrávání hovorů
Napájecí zdroj pro žárovku monochromátoru s optickou zpětnou vazbou