dip coating coater optical smoke density electronics development

Fotometer 2008 STD

Základní model zařízení pro měření optické hustoty kouře. Zdroj světla a detektor jsou určeny pro umístěný vně spalovací komory do normálního prostředí.

Popis zařízení

Zařízení FOTOMETER 2008 se skládá z modulovaného optického zdroje, synchronního detektoru záření a řídící jednotky. Přístroj měří intenzitu světla procházejícího ze zdroje záření do detektoru. Zařízení je tedy vhodné pro měření změn v útlumu světla v prostoru mezi zdrojem a detektorem jako je například měření optické hustoty kouře. Díky synchronizaci světelného zdroje a detektoru je zařízení, do určité míry, odolné vůči okolnímu světlua může tedy být provozováno za běžného denního světla. Odečet velikosti intenzity světla je poskytován v lineárních jednotkách, které nejsou v přímém vztahu k nějakým inženýrským jednotkám (arbitrary units). Zařízení je určeno pouze pro měření relativních změn intenzity jako je právě optická hustota. Přístroj má čtyři dekadické rozsahy a může být provozován ve dvou různých režimech. V manuálním režimu musí být rozsahy přepínány ručně uživatelem. V automatickém režimu přepíná zařízení rozsahy samo když hodnota intenzity je na okraji aktuálního rozsahu.

Komunikační rozhraní

Přístroj je vybaven rozhraním komunikačním USB a RS232 pro sběr dat prostřednictvím osobního počítače. K dispozici je i software pro ovládání přístroje a sběr dat pro operační systém Windows XP/VISTA.

Přídavné vstupní a výstupní moduly

Přístroj lze na přání vybavit vstupními a výstupními moduly, které umožňují měření dalších veličin, případně ovládání měřícího zařízení. K dispozici jsou následující moduly:

  • ADC analogový vstupní modul (8 kanálů -5V..5V)
  • DAC analogový výstupní modul (4 kanály 0..5V)
  • DIN analogový vstupní modul (8 krát TTL kompatibilní vstup)
  • DOUT analogový výstupní modul (8 krát open-collector výstup)
  • STP ovladač krokového motoru (bipolarně zapojený krokový motor)

Dokumentace ke stažení

Datový list (CZ): f8_datasheet_cz.pdf
Datový list (EN): f8_datasheet_en.pdf
Návod k obsluze přístroje (EN): fotometer_guide_en.pdf
Návod k obsluze software (CZ): fotometer_sw_guide_cz.pdf
Popis komunikačního protokolu pro USB (CZ): fotometer2008_protokol_cz.pdf
Popis komunikačního protokolu pro RS232 (CZ): fotometer2008_protokol_rs232_cz.pdf