dip coating coater optical smoke density electronics development

Měření optické hustoty kouře

Zařízení pro měření optické hustoty kouře se skládá z modulovaného optického zdroje, synchronního detektoru záření a řídící jednotky. Přístroj měří intenzitu světla procházejícího ze zdroje záření do detektoru. Zařízení je tedy vhodné pro měření změn v útlumu světla v prostoru mezi zdrojem a detektorem jako je například měření optické hustoty kouře. Díky synchronizaci světelného zdroje a detektoru je zařízení, do určité míry, odolné vůči okolnímu světlu a může tedy být provozováno za běžného denního světla.

Ve standardním provedení je zdroj světla osazen halogenovou žárovkou a jako detektor je instalování Si PIN dioda s korekčním filtrem na citlivost lidského oka. Svazek světla je kolymovaný na 2,54mm (1"). Tato kofigurace vyhovuje většině norem pro zkoušky. Na přání může být použito jiného zdroje nebo detektoru.

Fotometer 2008 STD

Základní model zařízení pro měření optické hustoty kouře. Zdroj světla a detektor jsou určeny pro umístěný vně spalovací komory do normálního prostředí. V testovací komoře musí být okénka, aby svazek světla mohl procházet skrz komoru.

Fotometer 2008 COOL

U tohoto modelu jsou detektor a zdroj světla provedeny se zvýšenou odolností. Zařízení tak lze umístit přímo do spalovací komory. Zařízení jsou chlazena protékající vodou. Dále jsou vybavena ofukováním vstupních okének stlačeným vzduchem což zabraňuje usazování nečistot na povrchu okének. Teplotní odolost 150 stupňů.

Nestandardní zařízení

V případě, že žádné ze standardních zařízení nevyhovuje přesně požadavkům zákazníka je možné zařízení upravit tak aby splňovalo zadání zákazníka, případně danou zkušební normu.