dip coating coater optical smoke density electronics development

Coater 5 STD

Verze STD namáčecího zařízení je základním modelem. Poskytuje pohodlný přístup do namáčecí komory díky odnímatelným bočním a předním krytům. Kryty jsou připevněny pomocí čtveřice bajonetových uzávěrů a mohou tedy být kompletně sejmuty ze zařízení (nejsou použity panty). Zařízení se skládá z řídící jednotky zabudované do standardní 19” skříně výšky 3U a samostatného potahovacího boxu.

Namáčecí mechanismus

Lineární polohovací mechanismus sestává z jednoosého lineárního vedení s posuvným vozíkem poháněným přesným posuvovým šroubem. Vedení je tvořeno dvěma nerezovými posuvovými tyčemi, plynulý posun vozíku zajišťují lineární kuličková ložiska. Vozík je k posuvovému šroubu připojen prostřednictvím speciální matice s vymezenou vůlí. To zajišťuje naprostou plynulost a přesnost pohybu. Celý mechanismus je poháněn stejnosměrným elektromotorem s inkrementálním čidlem. Ovladač motoru používá polohovou zpětnou vazbu k dosažení přesné rychlosti pohybu a přesného odměření polohy vozíku. Držák namáčených vzorků je připevněn k vozíku typicky pomocí dvou šroubů a je snadno odnímatelný. Vozík má sadu připevňovacích otvorů pro snadné upevnění různých typů držáků vzorku. Standardní držák vzorků je navržen pro upevnění až deseti mikroskopických podložních sklíček. Držák pro jiný tvar vzorků může být dodán na žádost.

Řídící systém

Všechny parametry namáčení lze snadno nastavit pomocí tlačítek a ovladačů na řídícím panelů. Tyto parametry zahrnují rychlost vozíku směrem dolů, rychlost vozíku směrem nahoru, prodleva v horní úvrati, prodleva v dolní úvrati, poloha horní úvrati, poloha dolní úvrati, rychlost vozíku při manuálním posuvu, parkovací poloha, režim experimentu, počet nanášených vrstev. Experiment je řízen podle jednoho ze tří režimů. Jednoduchý režim provede celý namáčecí cyklus zcela automaticky na jedno stisknutí tlačítka. Automatický režim vyžaduje pouze minimální intervenci uživatele. V manuálním režimu je pak namáčecí cyklus prováděn krok za krokem podle zásahů operátora. Zařízení lze také ovládat z osobního počítače přes rozhraní USB nebo sériovou linku RS232. Průběh namáčecího cyklu pak není omezen na tři standardní režimy a pohyb vozíku lze ovládat libovolně.

Dokumentace ke stažení

Datový list (CZ): coater5_std_specifications_cz.pdf
Datový list (EN): coater5_std_specifications_en.pdf
Návod k obsluze - dip coating (EN): c5std_manual_en.pdf
Návod k obsluze - dip coating (CZ): c5std_manual_cz.pdf