dip coating coater optical smoke density electronics development

Coater 5 AC

Verze AC namáčecího zařízení Coater 5 je vybavena regulací teploty a vlhkosti uvnitř potahovací komory. Během celého experimentu jsou tak zaručeny stabilní podmínky. Zařízení se skládá z řídící jednotky zabudované do standardní 19” skříně výšky 6U a samostatného potahovacího boxu. Potahovací box má odnímatelný čelní kryt, který je upevněn čtyřmi bajonetovými zámky.

Namáčecí mechanismus

Lineární polohovací mechanismus sestává z jednoosého lineárního vedení s posuvným vozíkem poháněným přesným posuvovým šroubem. Vedení je tvořeno dvěma nerezovými posuvovými tyčemi, plynulý posun vozíku zajišťují lineární kuličková ložiska. Vozík je k posuvovému šroubu připojen prostřednictvím speciální matice s vymezenou vůlí. To zajišťuje naprostou plynulost a přesnost pohybu. Celý mechanismus je poháněn stejnosměrným elektromotorem s inkrementálním čidlem. Ovladač motoru používá polohovou zpětnou vazbu k dosažení přesné rychlosti pohybu a přesného odměření polohy vozíku. Držák namáčených vzorků je připevněn k vozíku typicky pomocí dvou šroubů a je snadno odnímatelný. Vozík má sadu připevňovacích otvorů pro snadné upevnění různých typů držáků vzorku. Standardní držák vzorků je navržen pro upevnění až deseti mikroskopických podložních sklíček. Držák pro jiný tvar vzorků může být dodán na žádost.

Řídící systém

Všechny parametry namáčení lze snadno nastavit pomocí tlačítek a ovladačů na řídícím panelů. Tyto parametry zahrnují rychlost vozíku směrem dolů, rychlost vozíku směrem nahoru, prodleva v horní úvrati, prodleva v dolní úvrati, poloha horní úvrati, poloha dolní úvrati, rychlost vozíku při manuálním posuvu, parkovací poloha, režim experimentu, počet nanášených vrstev. Experiment je řízen podle jednoho ze tří režimů. Jednoduchý režim provede celý namáčecí cyklus zcela automaticky na jedno stisknutí tlačítka. Automatický režim vyžaduje pouze minimální intervenci uživatele. V manuálním režimu je pak namáčecí cyklus prováděn krok za krokem podle zásahů operátora. Zařízení lze také ovládat z osobního počítače přes rozhraní USB nebo sériovou linku RS232. Průběh namáčecího cyklu pak není omezen na tři standardní režimy a pohyb vozíku lze ovládat libovolně.

Řízení teploty a vlhkosti

Řídící systém udržuje teplotu a vlhkost v komoře na konstantních hodnotách zadaných uživatelem. Systém je regulován jako uzavřený s vnitřní cirkulací vzduchu (komora je utěsněna a nedochází k výměně vzduchu mezi komorou a okolním prostředím). Regulátor teploty využívá Peltierovy termoelektrické články k ohřevu a chlazení vnitřního prostoru a dosažení konstantní teploty. Přenos tepla je zajištěn kapalinovým okruhem a ventilátory, které zajišťují cirkulaci vzduchu uvnitř komory. Druhý kapalinový chladící okruh odvádí odpadní teplo do vnějšího prostředí. Vlhkost je regulována pomocí dalšího termoelektrického chladiče a malého generátoru vodního aerosolu. Přebytečná vlhkost vykondenzuje na studeném povrchu chladiče a po ukončení provozu zařízení je odvedena do odpadní nádoby. Vlhkost je do systému přidávána pomocí ultrazvukového generátoru vodního aerosolu, který je pomocí ventilátoru vstřikován do namáčecí komory. Teplota a relativní vlhkost je měřena elektronickými senzory, zobrazována na displeji a použita pro regulaci.

Dokumentace ke stažení

Datový list (CZ): coater5_ac_specifications_cz.pdf
Datový list (EN): coater5_ac_specifications_en.pdf
Návod k obsluze - dip coating (EN): c5std_manual_en.pdf
Návod k obsluze - dip coating (CZ): c5std_manual_cz.pdf
Návod k obsluze - řízení vlhkosti a teploty (EN): c5_ac_manual_en.pdf
Návod k instalaci a údržbě (EN): c5_ac_maintenance_en.pdf