dip coating coater optical smoke density electronics development

Coater 5 H

Verze H namáčecího zařízení Coater 5 je navrženo pro potahování dlouhých vzorků. Celkový zdvih vozíku je 460mm. Konstrukce zároveň umožňuje umístit nádobu s namáčecím roztokem do speciální příruby ve dně namáčecího boxu. Tak lze potahovat vzorky o délce až 460mm např. segmenty optických vláken apod. Zařízení je navrženo pro zavěšení na zeď tak, aby prostor pod zařízením byl volný a šla do něj umístit namáčecí nádoba. Samozřejmě lze zařízení umístit i na stůl. Ve standardním provedení jsou přední a boční kryty vyrobeny z plexiskla a jsou k rámu připevněny čtveřicí bajonetových uzávěrů. Namáčecí box není hermeticky těsný, ale je natolik utěsněn, aby umožňoval naplnění vnitřního prostoru dusíkem nebo jiným inertním plynem. Vstup a výstup pro plnění plyne, je k dispozici na zadní straně boxu. Šest děr se závitem M4 v zadním krytu a 16 ve stropě boxu umožňuje upevnění dalšího vybavení boxu nutného k experimentu.

Namáčecí mechanismus

Lineární polohovací mechanismus sestává z jednoosého lineárního vedení s posuvným vozíkem poháněným přesným posuvovým šroubem. Vedení je tvořeno dvěma nerezovými posuvovými tyčemi, plynulý posun vozíku zajišťují lineární kuličková ložiska. Vozík je k posuvovému šroubu připojen prostřednictvím speciální matice s vymezenou vůlí. To zajišťuje naprostou plynulost a přesnost pohybu. Celý mechanismus je poháněn stejnosměrným elektromotorem s inkrementálním čidlem. Ovladač motoru používá polohovou zpětnou vazbu k dosažení přesné rychlosti pohybu a přesného odměření polohy vozíku. Držák namáčených vzorků je připevněn k vozíku typicky pomocí dvou šroubů a je snadno odnímatelný. Vozík má sadu připevňovacích otvorů pro snadné upevnění různých typů držáků vzorku. Standardní držák vzorků je navržen pro upevnění až deseti mikroskopických podložních sklíček. Držák pro jiný tvar vzorků může být dodán na žádost.

Řídící systém

Všechny parametry namáčení lze snadno nastavit pomocí tlačítek a ovladačů na řídícím panelů. Tyto parametry zahrnují rychlost vozíku směrem dolů, rychlost vozíku směrem nahoru, prodleva v horní úvrati, prodleva v dolní úvrati, poloha horní úvrati, poloha dolní úvrati, rychlost vozíku při manuálním posuvu, parkovací poloha, režim experimentu, počet nanášených vrstev. Experiment je řízen podle jednoho ze tří režimů. Jednoduchý režim provede celý namáčecí cyklus zcela automaticky na jedno stisknutí tlačítka. Automatický režim vyžaduje pouze minimální intervenci uživatele. V manuálním režimu je pak namáčecí cyklus prováděn krok za krokem podle zásahů operátora. Zařízení lze také ovládat z osobního počítače přes rozhraní USB nebo sériovou linku RS232. Průběh namáčecího cyklu pak není omezen na tři standardní režimy a pohyb vozíku lze ovládat libovolně.

Dokumentace ke stažení

Datový list (CZ): coater5_h_specifications_cz.pdf
Datový list (EN): coater5_h_specifications_en.pdf
Návod k obsluze - dip coating (EN): c5std_manual_en.pdf
Návod k obsluze - dip coating (CZ): c5std_manual_cz.pdf