dip coating coater optical smoke density electronics development

Fotometer 2008 COOL

U tohoto modelu jsou detektor a zdroj světla provedeny se zvýšenou odolností. Zařízení tak lze umístit přímo do spalovací komory. Zařízení jsou chlazena protékající vodou. Dále jsou vybavena ofukováním vstupních okének stlačeným vzduchem což zabraňuje usazování nečistot na povrchu okének. Teplotní odolnost 150 stupňů. Zařízení vyžaduje připojení na rozvod vody pro chlazení a na rozvod stlačeného vzduchu pro ofukování okének.

Popis zařízení

Zařízení FOTOMETER 2008 se skládá z modulovaného optického zdroje, synchronního detektoru záření a řídící jednotky. Přístroj měří intenzitu světla procházejícího ze zdroje záření do detektoru. Zařízení je tedy vhodné pro měření změn v útlumu světla v prostoru mezi zdrojem a detektorem jako je například měření optické hustoty kouře. Díky synchronizaci světelného zdroje a detektoru je zařízení, do určité míry, odolné vůči okolnímu světlua může tedy být provozováno za běžného denního světla. Odečet velikosti intenzity světla je poskytován v lineárních jednotkách, které nejsou v přímém vztahu k nějakým inženýrským jednotkám (arbitrary units). Zařízení je určeno pouze pro měření relativních změn intenzity jako je právě optická hustota. Přístroj má čtyři dekadické rozsahy a může být provozován ve dvou různých režimech. V manuálním režimu musí být rozsahy přepínány ručně uživatelem. V automatickém režimu přepíná zařízení rozsahy samo když hodnota intenzity je na okraji aktuálního rozsahu.

Komunikační rozhraní

Přístroj je vybaven rozhraním komunikačním USB a RS232 pro sběr dat prostřednictvím osobního počítače. K dispozici je i software pro ovládání přístroje a sběr dat pro operační systém Windows XP/VISTA.

Přídavné vstupní a výstupní moduly

Přístroj lze na přání vybavit vstupními a výstupními moduly, které umožňují měření dalších veličin, případně ovládání měřícího zařízení. K dispozici jsou následující moduly:

  • ADC analogový vstupní modul (8 kanálů -5V..5V)
  • DAC analogový výstupní modul (4 kanály 0..5V)
  • DIN analogový vstupní modul (8 krát TTL kompatibilní vstup)
  • DOUT analogový výstupní modul (8 krát open-collector výstup)
  • STP ovladač krokového motoru (bipolarně zapojený krokový motor)

Dokumentace ke stažení

Datový list (CZ): f8_datasheet_cz.pdf
Datový list (EN): f8_datasheet_en.pdf
Návod k obsluze přístroje (EN): fotometer_cooled_guide_en.pdf
Návod k obsluze přístroje (CZ): fotometer_cooled_guide_cz.pdf
Návod k obsluze software (CZ): fotometer_sw_guide_cz.pdf
Popis komunikačního protokolu pro USB (CZ): fotometer2008_protokol_cz.pdf
Popis komunikačního protokolu pro RS232 (CZ): fotometer2008_protokol_rs232_cz.pdf